Zhu Peihong My Space 2020 Mosman Exhibition 2020

 • Peihong Zhu, Material 2020-2

  $33,800.00
  Available
 • Peihong Zhu, Growing 2019-2

  $29,500.00
  Available
 • Peihong Zhu, My Space 2018-5

  $18,000.00
  Available
 • Peihong Zhu, My Space 2020-3

  $17,400.00
  Available
 • Peihong Zhu, Ocean 2019-2

  $14,400.00
  Available
 • Peihong Zhu, My Space 2020-5

  $12,200.00
  Available
 • Peihong Zhu, My Space 2020-4

  $12,700.00
  Available
 • Peihong Zhu, Crystal 2018-6

  $8,850.00
  Available
 • Peihong Zhu, My Space 2020-2

  $5,600.00
  Available
 • Peihong Zhu, My Space 2020-1

  $5,600.00
  Available